پرسیدم .... ،

 

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟

 

با کمی مکث جواب داد :

 

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

 

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

 

و بدون ترس برای آینده آماده شو .

 

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

 

شک هایت را باور نکن ،

 

وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

 

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

 

پرسیدم ،

 

آخر .... ،

 

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

 

مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

 

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

 

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..

 

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن.

 

[ جمعه یکم اسفند 1393 ] [ 22:58 ] [ الهام ] [ ]
سلامتی همه پدرا...

 

دخـتــَــر کـه بــاشی


میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه


دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ


آغــوش گــَرم پـــِدرتـه


دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی

 

کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و


دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی


دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه


هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی


چه بـاشه چـه نبــاشه

قَویتــریـن فِرشتـه ی نِگهبـــان پـــِدرته

[ جمعه یکم اسفند 1393 ] [ 13:0 ] [ الهام ] [ ]
خدایا مرا ببخش...

 

خدایـــــــــــــا؛

 


بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم؛

 


بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم؛

 


بابت لحظات شادی که به یادت نبودم؛

 


بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم؛

 


بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر را تو دانستم؛

 


مرا ببخش ...

 

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 11:35 ] [ الهام ] [ ]
مرد....

 

 

 

بـه آن سـیـنــه پـهــنِ مــردانـه اَتـــــْ نـیـــاز دآرمـ♥بـه دَسـتـــــ هــایـَـتــــ♥فـِکــ کـُـنــم ” تــو” نـمــی دانـی چـه لــذتــی دارد …!وقـتــی کـه ” تـ ــ ـو ”از خـیــابــان رَدم مـی کـنــی ...^ـــ^

 

 

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 ] [ 11:54 ] [ الهام ] [ ]
عشق...

ﻋﺸــــــﻖ ...

  


ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ...

 


 ﻧــــﻪ زیبایــــی ... 

 


و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... 

 

 

ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ...

 


ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

 

 

[ پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 ] [ 11:8 ] [ الهام ] [ ]
اگه ازت پرسید...

[ سه شنبه چهاردهم بهمن 1393 ] [ 12:15 ] [ الهام ] [ ]
دزدی...

[ سه شنبه چهاردهم بهمن 1393 ] [ 11:4 ] [ الهام ] [ ]

 

 

☜♚ چقــــــــد قشنگـــــــه زنـــدگـے ⇘


بــــــدون "مخــــاطـــب خــــاص"


مــا بهــــش میگیـــــــم "افتخـــــــار"⇘


شمـــــابگــــو "آس وپـــــاس"


مـــا میگیـــم چــــت کــــردن⇘


شمـــابگـــو "لاس"


اینــا "شخصیــــت"مــــن نیــــس"⇘


افــــــکارشمـــــاس "


فکـــرنکــــــن" بــے کســــــــم"⇘


مـــــن "پـــــزم بـــــالاس"


هـــرکے بـــاهــــــام درافتــــــــاد⇘


جــــــزء "حیـــــوونــــاس"

میخــــواے منـــو رنــــگ کنـے⇘


"ذغــــــالم" سیـــــاس


جــــاداره کــــه بگــــــم بهـــــــت⇘


"دنیـــــا "مـــال مـــــاس


جــــزء کســــایے ام کــه همیشــــه⇘


"پـــرچمشـــون" بـــــالاس.


بلــــــه مـــــــا اینیـــــــم ⇘


اینجـــــوریـــاس ♚☞

 

[ سه شنبه بیست و سوم دی 1393 ] [ 19:24 ] [ الهام ] [ ]
باران را دوست دارم.... اما...

باران را دوست دارم....


اما نه آن زمان که کودکی....


از راه شستن قبر...


نان می خورد...

 

[ سه شنبه بیست و سوم دی 1393 ] [ 19:1 ] [ الهام ] [ ]
کلاس ملاس...

%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7% بـــه بعضیــــــا نــمیخــوریــم %E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%

  

 %E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%بــخـوریــم مـارکــ دار مـــیـــشــــن %E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%

 

%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7% بعدش واسمون کلاس میزارن %E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 12:49 ] [ الهام ] [ ]